دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين دانشكده براي دانشجويان پسر فاقد خوابگاه مي باشد. 2) نشاني: خوانسار، انتهاي بلوار نماز. تلفن: 57770691 نمابر: 57770692 - 031

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15302 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15303 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15304 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15305 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15306 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15307 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2

نظر خود را بنویسید