دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی اسفراین و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12769 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی بهداشت عمومی با آزمون زن 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12770 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
16671 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 12 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18595 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید