دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12771 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 محدودیت نقل و انتقال
12772 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 15 محدودیت نقل و انتقال
12773 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 محدودیت نقل و انتقال
12774 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20 محدودیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16672 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 12

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17327 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون زن و مرد 50 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17330 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 25 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18596 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 40 پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ممنوعیت نقل و انتقال- با اخذ تعهد دو برابر مدت تحصیل در مناطق تحت (ایرانشهر، چابهار، کنارک، دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند و نیکشهر) ویژه داوطلبان بومی مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید