دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی بهبهان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12775 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12776 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 20
12777 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12778 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
12779 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 5
12780 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 5

نظر خود را بنویسید