دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی خلخال و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12784 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال
12785 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری با آزمون زن و مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال
12786 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال

نظر خود را بنویسید