دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی خمین و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12787 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12788 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 12
12789 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12790 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری با آزمون زن و مرد 20

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17580 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 12 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خمیندانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خمین مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18598 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید