دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی ساوه و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12795 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15
12796 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12797 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 26
12798 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12799 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12800 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری با آزمون زن و مرد 16
16673 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18600 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید