دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی سراب و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12801 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12802 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12803 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18601 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید