دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی سیرجان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12804 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12805 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 44
12806 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12807 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12808 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 27

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18602 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید