دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی شوشتر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12809 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 17
12810 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12811 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22
12812 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12813 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12814 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مامایی با آزمون زن 20
12815 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 10
12816 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 24
12817 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12818 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 10

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18603 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید