دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی لارستان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12823 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
12824 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 8 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
12819 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 3 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
12825 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 10 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17361 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 3 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17362 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17363 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17364 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17365 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 6 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17366 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17367 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17368 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)

نظر خود را بنویسید