دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی نیشابور و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12837 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12838 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12839 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12840 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 15
12841 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12842 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12843 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی هوشبری با آزمون زن و مرد 25
16676 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 22

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18606 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید