دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده کشاورزی شیروان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

نشاني: استان خراسان رضوي، شيروان، كيلومتر 10 محور شيروان بجنورد.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15867 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15868 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15869 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری صرفا سوابق زن و مرد 36
15870 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 45

نظر خود را بنویسید