دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه اردکان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1اين دانشگاه فاقد خوابگاه صندوق رفاه مي باشد. 2) اسكان خواهران دانشجو صرفا در خوابگاه هاي خودگردان صورت خواهد گرفت. 3) هر چند اين دانشگاه براي اسكان برادران دانشجو محدويت خوابگاهي دارد، ليكن تلاش خواهد نمود تا درصدي از دانشجويان را در خوابگاه خودگران اسكان دهد.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11502 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی با آزمون زن 30
16010 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 8
16011 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون مرد 8
16012 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون زن 8
15383 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15384 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15385 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16016 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16017 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 16
11503 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی با آزمون زن 5
16013 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16014 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون مرد 3
16015 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون مرد 3
15386 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15387 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 9
15388 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
16018 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 8
16019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید