دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه پیام نور بنیس

 

1) نام مرکز یا واحد: بنیس

2) استان/ شهر/ شهرستان: آذربایجان شرقی- شبستر- واحد بنیس

3) تلفن تماس: 3-2282920- 0471

4) آدرس پست الکترونیک: info@pnush.ac.ir

5) آدرس سایت اینترنتی: www.pnu.ac.ir

6) تاریخچه‏ ی مختصر: ساختمان دانشگاه در سال 1380 توسط خیرین بنیس آماده و از سال 1382 شروع به فعالیت نموده است.

7) نام دانشکده: پایه و انسانی

8) رشته‏ های تحصیلی: حسابداري- رياضي كاربردي- زيست شناسي (علوم گياهي- عمومي)- شيمي (كاربردي- محض)- علوم تربيتي (مشاوره وراهنمايي)- فيزيك حالت جامد- مديريت دولتي- مهندسي كشاورزي (علوم كشاورزي- اقتصاد كشاورزي- مديريت و آباداني روستاها)

9) تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه‏ی علمی و نوع حضور (تمام‏ وقت/ پاره ‏وقت):

 

 مربیاستادیاردانشیاراستاد

تمام‏ وقت3---

پاره‏ وقت----

جمع3--- 

10) تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی

 1382138313841385

کاردانی----

کارشناسی-90115212

کارشناسی ارشد----

دکتری----11) امکانات آموزشی (فضای آموزشی، آزمایشگاه، کتاب‏خانه، کارگاه و...):ساختمان آموزشی، 4 واحد آزمایشگاه، کتاب‏خانه و سایت رایانه

12) امکانات رفاهی (خوابگاه، سالن ورزشی، سلف‏ سرویس، درمانگاه و...):

13) تسهیلات (وام، تخفیف شهریه و...): وام تحصیلی ضروری- وام ازدواج

 

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
40957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
40958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
40959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
42246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
45589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
45590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
45592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
45593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید