دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه پیام نور جلفا

 

2) استان/ شهر/ شهرستان: آذربایجان شرقی- شهرستان جلفا

3) تلفن تماس: 3024233-0492

4) آدرس پست الکترونیک:

5) آدرس سایت اینترنتی:

6) تاریخچه‏ ی مختصر: در سال 1383 تأسیس شده است.

7) نام دانشکده: -

8) رشته‏ های تحصیلی: مدیریت بازرگانی، علوم اجتماعی، ادبیات فارسی و علوم اقتصادی

9) تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه‏ ی علمی و نوع حضور (تمام ‏وقت/ پاره‏ وقت):

 

 مربیاستادیاردانشیاراستاد

تمام‏ وقت1---

پاره‏ وقت----

جمع1--- 

10) تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی

 1382138313841385

کاردانی---1

کارشناسی56186345565

کارشناسی ارشد----

دکتری---- 

11) امکانات آموزشی (فضای آموزشی، آزمایشگاه، کتاب‏خانه، کارگاه و...):

12) امکانات رفاهی (خوابگاه، سالن ورزشی، سلف‏ سرویس، درمانگاه و...):

13) تسهیلات (وام، تخفیف شهریه و...):وام شهریه و وام ازدواج ضروری

 

 

 

 

 

 

 

 

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
45600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
45602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
45603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
45604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
45605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
45606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید