دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

تهران،حکیمیه،خیابان سازمان آب،خیابان 15متری شیرازی،پلاک 3- کد پستی: 1659639884 -شماره تماس گویا: 77318581 تعداد(30) خط می باشد

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون زن و مرد 15
46231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
46232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 12
46233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 32
41253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
41257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
41259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
42332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
46234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32

نظر خود را بنویسید