دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

پاکدشت ، میدان پارچین ، جاده اختصاصی پارچین ، روبروی شهرک سامان شهر تلفن های شهری (گویا) 16الی 36073014 - 021 آدرس پست الکترونیکی دانشگاه : info@pakdasht.tpnu.ac.ir کدپستی دانشگاه : 3391413889

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
46247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 15
46248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
46249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
40144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
41276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
42336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
43374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
46278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید