دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
43573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
43575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
46475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
46478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
46479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
46481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
46482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
46485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید