دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه پیام نور اسفراین

 

1) نام مرکز یا واحد: اسفراین

2) استان/ شهر/ شهرستان: خراسان شمالی- اسفراین

3) تلفن تماس: 11-7236513-0572

4) آدرس پست الکترونیک: payamehoky@yahoo.com

5) آدرس سایت اینترنتی: www.pnu.ac.ir

6) تاریخچه‏ ی مختصر:

ی تحصيلي و تعداد ۲۳۵۰ دانشجو مشغول به تحصيل میباشند.

7) نام دانشکده: -

8) رشته‏ های تحصیلی: زبان و ادبيات فارسی، علوم اجتماعی، مديريت بازرگانی، مديريت صنعتی، جغرافيای انسانی، روانشناسی عمومی، رياضی محض، علوم کامپيوتر، حسابداری، اقتصاد نظری

9) تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه ‏ی علمی و نوع حضور (تمام‏ وقت/ پاره‏ وقت):

 مربیاستادیاردانشیاراستاد

تمام‏ وقت3---

پاره‏ وقت----

جمع3--- 

10) تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی

 1382138313841385

کاردانی---7

کارشناسی934119215532350

کارشناسی ارشد----

دکتری----11) امکانات آموزشی (فضای آموزشی، آزمایشگاه، کتاب‏خانه، کارگاه و...):باشد.

12) امکانات رفاهی (خوابگاه، سالن ورزشی، سلف‏ سرویس، درمانگاه و...): ندارد

13) تسهیلات (وام، تخفیف شهریه و...): ارائه‏ی خدمات در قالب‏های زیر، اعطای وام ضروری، اعطای وام ازدواج، اعطای شهریه بر اساس سهمیه ی اعطایی از سوی معاونت دانشجویی

14) سایر اطلاعات که مورد نظر مؤسسه است

 

 

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
43770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
43773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
43776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
43778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
46624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
46627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
46628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
46631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید