دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

شهرستان لارستان- شهر اوز- کیلومتر3 جاده شیراز 52514400 - کدپستی 7433113311

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
46992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
46993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
46995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
46996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
46997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید