دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

آباده- بلوار جمهوری اسلامی- دانگاه پیام نور- صندوق پستی 7391883649 تلفن 06744354 فاکس 06744354071

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
44164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
46977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
46980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
46981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
46983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید