دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
42480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
47022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید