دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

فارس- داراب- کیلومتر 3جاده داراب بندرعباس- دانشگاه پیام نور مرکز داراب-تلفن 53527002-53520553-53563271-5363272-فاکس 53529401

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
41669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
41670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
44218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
47029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید