دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

استان فارس - شیراز- میدان دانشجو-خیابان ساحلی غربی- نبش کوچه 10 - مدیریت دانشگاه پیام نور استان فارس تلفنخانه : 3-2253161-0713

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 15
47031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 24
47032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
47033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 32
47034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 15
47035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
47036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
47037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 15
41671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 8
41677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
41678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 4
41679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 4
41685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 6
41686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی هوافضا صرفا سوابق زن و مرد 4
42482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
44224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24

نظر خود را بنویسید