دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کیلومتر۵ جاده فسا - شیراز، ضلع‌‌شرقی ‌پارک ‌آزادی، دانشگاه پیام نور فسا تلفن  تماس: ۵۳۳۳۹۵۲۲-۰۷۱(۹۸+)  ۵۳۳۳۹۵۲۳- ۰۷۱

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
47053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید