دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
44253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
47065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
47068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید