دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید