دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
47090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید