دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

فارس-شهرستان بوانات- دانشگاه پیام نور مرکز بوانات کدپستی:7397143955 تلفن تماس: 44403151

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
44190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 5
44191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
47004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید