دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
41713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
44300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید