دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
47125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید