دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
47128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
41716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
44314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
47132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید