دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سرچهان کرهای و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سرچهان کرهای فارس فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3 چنانچه تعداد دانشجویان ثبت نام شده در واحد سرچهان به حد نصاب نرسد، دانشجویان به واحد مجاور معرفی می شوند
47136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سرچهان کرهای فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15 چنانچه تعداد دانشجویان ثبت نام شده در واحد سرچهان به حد نصاب نرسد، دانشجویان به واحد مجاور معرفی می شوند
47137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سرچهان کرهای فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15 چنانچه تعداد دانشجویان ثبت نام شده در واحد سرچهان به حد نصاب نرسد، دانشجویان به واحد مجاور معرفی می شوند
47138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سرچهان کرهای فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15 چنانچه تعداد دانشجویان ثبت نام شده در واحد سرچهان به حد نصاب نرسد، دانشجویان به واحد مجاور معرفی می شوند

نظر خود را بنویسید