دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
44318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید