دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
44320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
47142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید