دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
44334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
47157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید