دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید