دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
47174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید