دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
44354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید