دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
44421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید