دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
44425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید