دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
44426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
47252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید