دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
44429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید