دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

بافت – غرب شهرک گلهای شماره (2)- تلفن های تماس : 3-03442441191 فاکس : 03442441170

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
44500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
47301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید