دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

بم بزرگراه خلیج فارس دانشگاه پیام نور 2218415-17

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
44505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
47310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید