دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
44591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
47393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید