دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
44607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
47444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید