دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

علی آباد کتول انتهای فاضل آباد جنب cng  آموزش: 01734265501

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
44817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید