دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کیلومتر 5 جاده رضوانشهر شماره تماس 44241117

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
44835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید